W dniu 26 marca br., odbyło się pierwsze zebranie Rady Sołeckiej Sołectwa Pustyny. Na zaproszenie Sołtysa - Stanisława Ziomka na spotkanie przybyli : Wójt Gminy - Mateusz Liput, Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Podkul, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Beata Najbar, Radna Gminy - Małgorzata Bystrańska, Prezes LKS Orzeł Pustyny - Artur Szegda, Naczelnik OSP Pustyny - Robert Zygarowicz.

 

 

Zebranie było okazją do zapoznania się władz gminnych z nowo wybranymi członkami Rady Sołeckiej oraz Sołtysem. Dyskusja skupiła się przede wszystkim wokół spraw bieżących sołectwa.