W niedzielę 24 marca br. w sali Domu Ludowego w Pustynach odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Pustyny.

Do głównych punktów porządku obrad należały przede wszystkim złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa w mijającej kadencji, jak również wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję.

W zebraniu wzięło udział 112 osób, a przewodniczył mu Krzysztof Podkul – Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne.

 

 

W wyniku głosowania Sołtysem Sołectwa Pustyny na pięcioletnią kadencję został wybrany Stanisław Ziomek.

Następnie wybrano Radę Sołecką w składzie: Magdalena Polar-Stefańska, Ryszard Bargiel, Marcin Podkul, Krzysztof Bystrański, Jarosław Tomoń, Roman Lorenc.

Wybranym władzom Sołectwa Pustyny składamy serdeczne gratulacje i życzymy wytrwałości i sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności, a ustępującemu Sołtysowi – Wiesławowi Gomółce dziękujemy za pracę i trud włożony w działalność na rzecz sołectwa.