W niedzielę 17 marca br. w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Krościenko Wyżne.

Do głównych punktów porządku obrad należały przede wszystkim złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa w mijającej kadencji, jak również wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję.

W zebraniu wzięło udział 100 osób, a przewodniczył mu Marek Aftanas - Radny Powiatu Krośnieńskiego.

W wyniku głosowania Sołtysem Sołectwa Krościenko Wyżne na pięcioletnią kadencję został ponownie wybrany Bolesław Pudłowski.

Następnie wybrano Radę Sołecką w składzie: Agnieszka Zygarowicz, Wanda Michna, Jolanta Pelczar, Bożena Kuźnar, Waldemar Podkul, Marcin Niepokój, Jerzy Liput, Wojciech Królicki, Stefan Liput, Tomasz Szajna.

 

 

Wybranym władzom Sołectwa Krościenko Wyżne składamy serdeczne gratulacje i życzymy wytrwałości i sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności.