Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy składają wszystkim Paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet.