W sobotę, 23 lutego 2019 r. p. Mateusz Liput - Wójt naszej Gminy wraz z Zastępcą - p. Janem Omachlem uczestniczyli w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym. Tego typu zebrania są okazją do podsumowania działalności danej jednostki za rok ubiegły. Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym oprócz władz samorządowych miała zaszczyt gościć p. Marię Kurowską - Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego, przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy oraz organizacji społecznych. Zebranie poprowadził p. Wójt, który pełni również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym.