W dniu 11 grudnia 2018 r. Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wręczyła ordery, odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia honorowe zasłużonym mieszkańcom województwa.

Wśród grona osób odznaczonych znalazł się Pan Jan Omachel - Z-ca Wójta Gminy Krościenko Wyżne. Został uhonorowany Medalem za Długoletnią Służbę (XXX lat). W tym ważnym dniu Panu Janowi towarzyszył Wójt Gminy Krościenko Wyżne - p. Mateusz Liput.

Panu Janowi Omachlowi gratulujemy tak wspaniałego wyróżnienia, które ukazuje jego zasługi i oddanie w służbie na rzecz lokalnej społeczności.