Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 8 listopada 2018 r. w dniu 19 listopada 2018 r. odbyła się I sesja nowej Rady Gminy Krościenko Wyżne.

I Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne nowej kadencji otworzył radny senior Bolesław Pudłowski. Sesja rozpoczęła się od wręczenia przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. Zaświadczenie o wyborze otrzymał też Wójt Gminy Mateusz Liput. W trakcie sesji radni Gminy Krościenko Wyżne złożyli ślubowanie oraz wybrali spośród siebie Przewodniczącego Rady, którym został radny Krzysztof Podkul. W głosowaniu tajnym 12 radnych opowiedziało się za przyjęciem kandydatury Krzysztofa Podkula na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.

Jednym z punktów I sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne było również złożenie ślubowania przez wójta. W związku ze złożeniem ślubowania przed Radą Gminy Krościenko Wyżne, Pan Mateusz Liput objął obowiązki Wójta Gminy Krościenko Wyżne. W swoim wystąpieniu skierowanym do mieszkańców i radnych Wójt Gminy przywołując słowa gen. Władysława Andersa poprosił: „odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy”.