Szanowni Mieszkańcy,

zakończenie roku to  szansa na dokonanie swego rodzaju podsumowań i poczynienie planów na kolejny czas. Z perspektywy ostatniego dnia 2020 roku mogę stwierdzić, że był to trudny rok, chociaż jeszcze w roku 2019 zakładałem, że będzie to czas radosny -  głównie z uwagi na obchodzony w tym roku Jubileusz 25- lecia Gminy Krościenko Wyżne. Już w styczniu 2020 pojawiły się znaczne utrudnienia w związku z uszczupleniem środków gminy poprzez przymusową restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku . W konsekwencji wspomniane środki zostały gminie zwrócone, jednak przez znaczny czas podczas wydatkowania środków budżetowych musieliśmy uwzględniać powstały w styczniu deficyt.

W marcu z kolei nadszedł czas pandemii koronawirusa i wszyscy musieliśmy się nauczyć żyć w nowej rzeczywistości, która trwa do dzisiaj. Jest to rzeczywistość pełna obostrzeń związanych z  reżimem sanitarnym skutkująca licznymi utrudnieniami w życiu codziennym. Pandemia COVID -19 nie ułatwiała również realizacji gminnych zadań inwestycyjnych czy remontów bieżących, jednak pomimo przeszkód udało się nam zrealizować przedstawione poniżej zadania.

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

Mateusz Liput


 

 

ROK 2020

W roku 2020 zrealizowano następujące zadania:

 

Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne Część 1 „Przebudowa drogi gminnej nr 114905R (ul. Księża) wraz z budową chodnika w miejscowości Krościenko Wyżne

Koszt całkowity: 820 307, 85 zł ( DOFINANSOWANIE: 574 215,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz 246 092,85 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirowa w Krościenku Wyżnym Koszt całkowity: 159 272,09 zł
„Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne: Remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 4321 (ul. Wąska) w Krościenku Wyżnym”. Koszt całkowity: 199 137,44 zł
Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne: Przebudowa drogi wewnętrznej w Krościenku Wyżnym przy ul. Grunwaldzkiej. Koszt całkowity: 154 998,19 zł.
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna - Koszt całkowity 49 985,97 zł  
Zakup mobilnego zaplecza sportowego dla klubu Orzeł Pustyny -  Koszt całkowity 124 000,00 zł
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr 4011/2, 4014 i 4425 w Krościenku Wyżnym. Koszt całkowity: 40 467,00 zł
"Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne Część 1 „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne" Koszt całkowity: 41 094,30 zł

"Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne Część 2 „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krościenko Wyżne" Koszt całkowity 60 327,07 zł

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia ulicznego przy ulicy Wójtowskiej w miejscowości Krościenko Wyżne - Koszt całkowity 38 414,45 zł

 

Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne CZĘŚĆ 3 Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia ulicznego przy ulicy Kopalnianej w miejscowości Krościenko Wyżne – etap 1 - Koszt całkowity 40 340,32 zł

 

Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne CZĘŚĆ 4 Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia ulicznego przy ulicy Kasztanowej w miejscowości Krościenko Wyżne - Koszt całkowity 22 958,44 zł

 

Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia ulicznego kablowego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Północna na działce nr ewid. 2442 - Koszt całkowity 16 647,24 zł

 

Remont pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym przy ul. Szkolnej 34, działka nr ew. 4174, obr. Ew. Krościenko Wyżne - Koszt całkowity 86 506,23 zł

Remont sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym

Montaż monitoringu wizyjnego i oświetlenia Budynek Użyteczności Publicznej w Pustynach - Koszt całkowity: 14 950,00 zł.

Wykonanie odwodnienia terenu przy budynku Ochotniczej straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym - 29 213,26 zł

Remont dwóch sal oddziałów „zerowych” Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym. Zakres prac remontowych uwzględniał m.in.: szpachlowanie i malowanie ścian, montaż paneli podłogowych, zakup nowego wyposażenia (m.in.: krzesełka, biurka, stoliki, tablice)

 

Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne: ul. Kościelna - 111 998,88 zł

 

Ponadto:

Wyremontowano sale lekcyjne w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, a w ramach programów "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+" do szkoły trafiło 44 laptopy wraz z akcesoriami do nauki na odległość, natomiast samorządowe przedszkole otrzymało 4 zestawy do pracy zdalnej. Działanie było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

 

 

Zakupiono wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. Koszt całkowity 45 081,38 zł, wkład własny 452,96 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 44 628,42 zł.

 

 

W dniu wczorajszym wykonano remont oświetlenia przy bocznej ulicy Brzozowskiej.

Wymieniono dotychczas istniejące słupy oświetleniowe. Ponadto, dostarczono i zamontowano nowe oprawy oświetleniowe typu LED.

 

 

Z radością informujemy, że zakończyliśmy realizację zadania pn."Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia ulicznego kablowego w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Północna na działce nr ewid. 2442”

 

 

Zakończyliśmy działania stanowiące kolejny etap prac ukierunkowanych poprawę infrastruktury drogowej. Tym razem przebudowa dotyczyła drogi wewnętrznej (bocznej ul. Grunwaldzkiej).

 

 

Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy realizację zadania pn.: „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne: Remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 4321 (ul. Wąska) w Krościenku Wyżnym”.