W dniu 29 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbyło się posiedzenie Kapituły Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców, Najlepszych Sportowców, Najlepszego Trenera i Działacza Powiatu Krośnieńskiego, któremu przewodniczył Starosta Krośnieński Jan Pelczar.

W spotkaniu uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie gmin z powiatu oraz przedstawiciele tygodnika „Nowe Podkarpacie”.

Naszą gminę reprezentował Z-ca Wójta - Jan Omachel.

Podczas spotkania członkowie Kapituły w głosowaniu przyznali nagrody trzem najlepszym sportowcom, trzem najlepszym piłkarzom, sportowcowi niepełnosprawnemu oraz najlepszemu trenerowi i działaczowi sportowemu.

Imienną listę nagrodzonych poznamy podczas Gali finałowej, która odbędzie się 21 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w Sali Rafinerii Nafty Jedlicze.

Źródło: powiat.krosno.pl
Zdjęcie: powiat.krosno.pl