17 czerwca 2018 r.na stadionie GOSiR w Krościenku Wyżnym odbył się III Bieg "Powitanie Lata", zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II i Radę Sołecką w Krościenku Wyżnym.

W rozegranych 23 biegach, na różnych dystansach i w różnych kategoriach wiekowych, udział wzięło 275 dzieci i młodzieży z Gminy Krościenko Wyzne.

Z zaproszonych gości obecni byli: Jan Omachel – Wójt Gminy, Dariusz Sobieraj – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dyrektorzy Szkoły Podstawowej – Marek Aftanas i Marta Such, Lucyna Liput – Dyrektor GOPS w Krościenku Wyżnym, S. Krystyna Wacnik – Dyrektor Przedszkola Św. Józefa, Dorota Frydrych – Dyrektor Przedszkola Samorządowego i Agnieszka Tylka – Przeds. Handl. Gastr.

Za udział w biegach, wszystkie dzieci otrzymały okolicznościowe medale i słodycze, a najlepsza trójka dodatkowo medale, puchary i nagrody rzeczowe, ufundowane przez licznych sponsorów. Wylosowane zostały również nagrody niespodzianki, ufundowane dodatkowo przez Przewodniczącego Rady Gminy Antoniego Dębca oraz Krystynę i Antoniego Filar właścicieli sklepu ABC. Szczęśliwi odbiorcy to: Jagoda Szul, Sebastian Zygmunt i Kacper Podkul. Najmłodszym uczestnikiem biegów był Franio Kuliga urodzony w 2016 r., a upominek wręczył Franiowi fundator Antoni Dębiec - Przewodniczący Rady Gminy w Krościenku Wyżnym.

 

Sponsorzy biegów:
Jan Omachel-Wójt Gminy, Lucyna Liput-Dyr. GOPS Krościenko Wyżne, Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP, Dariusz Sobieraj-Radny Sejmiku Woj. Podk. Antoni Dębiec-Przew. Rady Gminy, Paweł Szymański-Prezes Krosno Glass, Janusz Fic-Prezes Zarządu MPGK Krosno, Agnieszka Tylka-Przeds. Handl.-Gastr. Barbara i Eugeniusz Pelczar-Firma „PELMET”, Janusz Steliga-Zakład Piaskowania Metali, Jacek Frydrych-rolnik z Krościenka Wyżnego, Grzegorz, Krzysztof, Wiesław Pelczar -„TRANS-PEL”, Krystyna i Antoni Filar-sklep ABC, Daniel i Damian Podkul-sklep „ZIELONY KOSZYK”, Bogumiła i Mieczysław Krauz-sklep „JUNIOR”, Waldemar Fejkiel-Cukiernia W-Zetka, Marek Bargieł-Cukiernia „SANTOS”, Władysław Chrobak-Firma „WALTER”, Jerzy Liput-Usługi Transportowe, Jan Wilusz-piekarnia w Iskrzyni, Maciej Śliwiński-Usługi Budowlane, Marek Tomkowicz-Usługi Budowlane, Regina Caban-sklep „SPAR”, Sławomir Marszałek-sklep „GROSZEK”, Edward Wojnar- Prezes GS Korczyna, Marzena Kielar-piekarnia w Krościenku Wyżnym, Witold Szafran -„ART.-CAFE”, Barbara Omachel-FH Texspol S.C. Andrzej Cygan- ul. Grunwaldzka 17, Karolina i Szymon Szybkowscy -„SOPRANO”, Antoni Błaż - Usługi Transportowe, Anna i Halina Zygarowicz-sklepy w Pustynach, Adam Podkul-Hurtownia „ADAMAR”, Dariusz Szmyd-F.H.P.U. Meblo-Dark, Piotr Buczyński-F.H.P.U. Prb. Jacek Węgrzynek -Pustyny, Bogdan Pelczar-Krościenko Wyżne, ul.Północna 103,Stanisław Parysz-Usługi Transportowe, Wiesław Pelczar - Wyrób Pantofli, Grzegorz Pelczar-ROTOR, Natalia Bokowa-sklep „U HAJDUKA”,Piotr Tomkowicz-„TOM”, Mariusz Frydrych -„MARKONII”.

Organizatorzy dziękują również Panom: Krzysztofowi Ronowskiemu – Radny Rady Gminy Krościenko Wyżne (pracownik MPGK Krosno) i Lucjanowi Fejklowi – członek Zarządu NSZZ Solidarność w KHS Krosno Glass, którzy pośredniczyli w załatwieniu nagród w swoich miejscach pracy.

Przygotował: Bolesław Pudłowski
Zdjęcia: Anita Fal, Stanisław Pelczar