W sobotę - 26 października br. - w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbył się organizowany co roku przez Koło Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym - Dzień Seniora. Tradycyjnie już obchody cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, o czym świadczy fakt obecności podczas wydarzenia blisko 250 osób w tym seniorów oraz zaproszonych gości.

 

 

Uroczystość ta została połączona z świętowaniem jubileuszy małżeńskich mieszkańców Sołectwa Krościenko Wyżne. Swoje 50- lecie małżeństwa obchodzili w tym roku: Bronisława i Edward Dąbrowscy, Wiesława i Kazimierz Filarowie, Jadwiga i Daniel Glazarowie, Janina i Kazimierz Gonetowie, Eleonora i Wilhelm Karasiowie, Krystyna
i Aleksander Kochanowie, Janina i Stanisław Leszkowie, Emilia i Paweł Lorensowie, Krystyna i Czesław Michnowie, Krystyna i Józef Michnowie, Maria i Jan Pelczarowie, Danuta i Wojciech Szafrańscy oraz Stanisława i Jan Wieczorkowie. Dostojni jubilaci wzięli udział w mszy świętej odprawionej w ich intencji, a następnie oficjalnej dekoracji Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czynności dekoracyjnych dokonał Wójt Gminy Krościenko Wyżne. Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych pięknych jubileuszy.

Następnie na scenie pojawili się młodzi artyści z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, którzy przedstawili zebranym program traktujący o postaci i życiu patrona szkoły – papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Wzruszający spektakl, którego przygotowaniem zajmowała się Pani Katarzyna Marszałek został nagrodzony gromkimi oklaskami.

Kolejny występ należał do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, które na deskach sceny popełniły pełne humoru widowisko o charakterze folklorystycznym, a jego tematem przewodnim były komplikacje związane z „wydaniem” córki za mąż.

Tuż przed rozpoczęciem zabawy tanecznej wystąpiły Panie z Klubu Seniora wykonując znane piosenki i przyśpiewki ludowe przy wtórowaniu zgromadzonych na sali gości.

Ostatni punkt Dnia Seniora 2019 w Krościenku Wyżnym stanowiła zabawa w rytmach utworów ludowych i biesiadnych.

 

W dniu 19 października br. w sali Domu Ludowego w Pustynach miał miejsce organizowany co roku Dzień Seniora, w którym udział wzięło ponad 100 mieszkańców. Uroczystość ta została tradycyjnie połączona ze świętowaniem jubileuszy małżeńskich mieszkańców Sołectwa Pustyny. Swoje 50- lecie małżeństwa obchodzili w tym roku Anna i Mieczysław Zajdel oraz Sława i Zygmunt Lorens, którym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych pięknych jubileuszy.

 

 

W dniu 17 października br., w Przedszkolu Samorządowym im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podopieczni przedszkola wystawili okolicznościowe przedstawienie poświęcone tematyce oświatowej. Obecny podczas uroczystości wójt naszej gminy złożył na ręce Pani Dyrektor życzenia dla wszystkich pracowników jednostki. Pani Dyrektor otrzymała również nagrodę wójta jako wyraz uznania za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz animowanie życia przedszkola i promowanie powierzonej placówki w lokalnym środowisku. Serdecznie gratulujemy.

 

 

Obchodzony co roku w dniu 16 października Dzień Papieski stanowi dla nauczycieli, pracowników, a przede wszystkim uczniów naszej Szkoły Podstawowej okazję do wspomnienia w szczególny sposób jej Patrona - Św. Jana Pawła II. Dzisiaj podczas uroczystej akademii uczniowie przedstawili postać świętego papieża oraz ścieżkę jego życia.

Mając na uwadze ten wyjątkowy dzień dla społeczności szkolnej, wójt naszej gminy wręczył uczniom i absolwentom naszej szkoły stypendia przyznane za osiągnięcia na różnych polach: nauki, sztuki czy sportu.

Stypendium za osiągnięcia w nauce otrzymali następujący uczniowie i absolwenci:
1. Patrycja Tomkowicz (absolwentka)
2. Zuzanna Kalicińska

Stypendium za osiągnięcia artystyczne:
1. Michalina Kmonk (absolwentka)
2. Marcelina Gerlach (absolwentka)
3. Alicja Sajdak (absolwentka)
4. Karolina Miśkowiec
5. Weronika Filar

Stypendium za osiągniecie sportowe:
1. Michał Omachel (absolwent)
2. Kamil Czekański
3. Miłosz Bolek
4. Julia Prajzner
5. Emilia Albrycht