W niedzielę 24 lutego odbyło się spotkanie z Panem Rafałem Porzezińskim zorganizowane z inicjatywy Wójta Gminy Krościenko Wyżne  oraz Proboszcza Parafii pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym.

Pan Rafał Porzeziński spotkał się z mieszkańcami naszej gminy, w trakcie każdej mszy świętej wygłaszając krótką prelekcję na temat: „O krok od Ocalenia, czyli krótka opowieść o Nieskończonej Miłości”.

Główne spotkanie z dziennikarzem, autorem, współproducentem oraz prowadzącym program Ocaleni miało miejsce po zakończeniu popołudniowej liturgii. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem mieszkańców, jak również sympatyków naszej gminy i parafii z sąsiednich miejscowości. Autor dał się poznać jako znakomity mówca przedstawiając świadectwo swego życia w odniesieniu do tematu spotkania.

Rafał Porzeziński (ur. 1973) – dziennikarz, w latach 2016-2018 dyrektor i redaktor naczelny Programu I Polskiego Radia,  autor, współproducent oraz prowadzący program Ocaleni na antenie TVP i radiowej „Jedynki”.

 

 

Urząd Gminy Krościenko Wyżne informuje, że skończyły się bezpłatne zaproszenia na koncert z okazji Dnia Kobiet pt. "Manewry Miłosne- czyli powróćmy jak za dawnych lat" organizowany w dniu 9 marca 2019 r.

 

W dniu 15 lutego 2019 r. dzieciom z Przedszkola Samorządowego im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym złożył wizytę p. Mateusz Liput - wójt naszej Gminy. Tym razem jednak odwróciły się role i to p. wójt występował przed przedszkolakami, czytając im najpopularniejsze wiersze dla dzieci, autorstwa m.in.: Jana Brzechwy, czy Juliana Tuwima. Dzieci z zaciekawieniem słuchały czytanych wierszy, a na koniec zadawały liczne pytania, na które p. wójt starał się odpowiedzieć. Wójt zadeklarował, iż to nie ostatnia tego typu wizyta i z radością ponownie spotka się z przedszkolakami.

 

 

 

Początek każdego roku jest okresem organizowania przez Ochotnicze Straże Pożarne Walnych Zebrań Sprawozdawczych. Podczas tego typu spotkań dokonuje się podsumowania i oceny minionego roku. Wyznacza się cele i plany na nadchodzący czas oraz dyskutuje się o problemach i sukcesach danej jednostki.

 

 

W dniu 9 lutego br. w remizie OSP Pustyny odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP tamtejszej jednostki, którego otwarcia dokonał p. Krzysztof Podkul - Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne i jednocześnie Prezes OSP w Pustynach. Poza licznie zgromadzonymi druhami i druhnami OSP udział w zebraniu wzięli zaproszeni goście: p. Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym, p. Jan Omachel Z-ca Wójta oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.