W niedzielę, 2. czerwca na placu przy Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne odbyła się Krościeńska Familiada z okazji Dnia Dziecka. Rozpoczęły ją występy zespołów muzycznych z Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana. Pawła II, prowadzonych przez Macieja Filara.

Kolejne punkty imprezy stanowiły: występ iluzjonisty oraz animatorki zabaw i konkursów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych, podobnie jak kurtyna wodna przygotowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krościenku Wyżnym. Przez czas trwania imprezy dzieci korzystały z atrakcji „Fikolandu”.

 

 

Imprezę zakończyła zabawa taneczna przy muzyce zespołu Vamos.

 

W dniu 12. maja 2019 r. w sali Domu Ludowego odbyło się I Gminne Dyktando Ortograficzne pn. „Krościeńska Walka z Bykami”. Organizatorami zmagań o tytuł Gminnego Torreadora Ortografii byli Wójt Gminy Krościenko Wyżne oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, a odczytał je zaproszony gość -  aktor Lech Dyblik.

Cel konkursu stanowiły przede wszystkim: podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych, wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, bogacenie języka ojczystego, propagowanie lokalnej tradycji i kultury oraz zapewnienie rozrywki mieszkańcom naszej gminy.

Uczestnicy dyktanda starli się z tekstem zatytułowanym: „Ortograficzne trudności o naszej miejscowości” poruszającym kwestie historii, położenia geograficznego naszej gminy, jak również historię parafii i jej patrona.

 

 

Kategorie indywidualne, w których wybrano mistrzów ortografii to: JUNIOR (od 9 – 13 lat),  JUNIOR PLUS (od 14 – 18 lat), MEDIUM (od 19 – 45 lat), SENIOR (od 46 – 100 lat) oraz DUETY: rodzic z dzieckiem, babcia/dziadek z wnuczkiem,  sąsiad z sąsiadem, koleżanka z kolegą. Łącznie, swoich sił w dyktandzie spróbowało 108 osób, a spośród zwycięzców kategorii indywidualnych wyłoniono Gminnego Torreadora Ortografii, którym został Pan Tadeusz Matyja.

W kategorii JUNIOR zwyciężył Franciszek Bargiel, JUNIOR PLUS – Michał Smoleń, MEDIUM – Jadwiga Szajna – Solecka, SENIOR – Tadeusz Matyja, natomiast najlepszy DUET stanowili: Jadwiga Kielar i Mateusz Podkul.

W czasie sprawdzania prac przez komisję odbył się recital Lecha Dyblika, w którym artysta przedstawił świadectwo życia i opowiedział o swojej drodze wychodzenia z nałogu. Wypowiedzi naszego gościa przeplatane były wykonywaniem piosenek rosyjskich.

Na zakończenie, każdy uczestnik dyktanda otrzymał dyplom za udział, a laureaci poszczególnych kategorii dyplomy, upominki i pamiątkowe statuetki.       

Treść naszpikowana ortograficznymi trudnościami, z którą zmagali się „matadorzy” ortografii została przygotowana i poprawiona przez nauczycielki języka polskiego, Panie: Marię Marszałek, Alinę Kmonk, Iwonę Janochę, Katarzynę Marszałek, Renatę Słowik, którym składamy w tym miejscu serdeczne wyrazy uznania. Podziękowania należą się również: Anicie Fal, Ewelinie Zygarowicz, Mariuszowi Lorensowi, Łukaszowi Lorensowi za pomoc w poprawianiu prac. O obsługę techniczną zadbał Kacper Sabik.

 

W linku poniżej znajduje się treść dyktanda, dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby się z nim zmierzyć.

Dyktando - do pobrania

Poprawny tekst dyktanda znajduje się pod zdjęciami :)

 

 

Dyktando - do pobrania

 

W dniu 1 maja w Domu Ludowym w Pustynach odbyło się rozstrzygniecie konkursu świątecznego pt. „ Dekoracja Wielkanocna” . Patronat honorowy nad konkursem objął p. Mateusz Liput - Wójt gminy Krościenko Wyżne.

Konkurs adresowany był dla dzieci i dorosłych. Jego celem było kultywowanie i podtrzymywanie tradycji zdobienia pisanek, rozbudzanie zainteresowań plastycznych, prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

Jury miało trudne zadanie, ponieważ wykonane prace były przepiękne. Łącznie wpłynęło 33 prace.

Nagrody wręczali Wójt Gminy Krościenko Wyżne i Sołtys Sołectwa Pustyny.

 

 

W kategorii dzieci:
1 miejsce – Klaudia Gorzelnik
2 miejsce – Adam Podkul
3 miejsce – Paulina Pelc

W kategorii dorośli:
1 miejsce – Zofia, Magdalena i Anna Malinowska
2 miejsce – Anna Zajdel
3 miejsce – Janina Rajchel

 

Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymali  nagrody pocieszenia.

Sołtys i Rada Sołecka bardzo dziękują pani Ewelinie Harezga-Zygarowicz za pomoc w organizacji konkursu. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez sponsorów.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Sołtys i Rada Sołecka w Pustynach

Tekst i zdjęcia: RS Pustyny

5 maja w Krościenku Wyżnym brać strażacka z terenu naszej Gminy uczestniczyła w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka. Z inicjatywy Wójta Gminy Mateusza Liputa, jednocześnie Prezesa ZOG ZOSP RP w Krościenku Wyżnym oraz Przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Podkula, a zarazem Komendanta Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym tegoroczne święto strażaków odbyło się w Krościenku Wyżnym, gdzie o godz. 10.00 na cmentarzu parafialnym złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem strażackim. Następnie przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej Kompania Honorowa pod dowództwem Prezesa OSP Krościenko Wyżne - dh Dariusza Gruszki wraz ze sztandarami przemaszerowała do kościoła parafialnego na uroczystą Mszę św, której przewodniczył ks. kanonik Wiesław Kałamarz, proboszcz naszej parafii, a jednocześnie kapelan OSP Krościenko Wyżne.

 

 

Warto wspomnieć, iż w tegorocznych obchodach naszym druhom towarzyszyła zaprzyjaźniona jednostka z DHZ Nizny Mirosov ze Słowacji.

Przyszłoroczny Gminny Dzień Strażaka odbędzie się w Pustynach.

fot. OSP Krościenko Wyżne