6 stycznia ulicami Krościenka Wyżnego przeszedł barwny, rozśpiewany jubileuszowy, bo już X Orszak Trzech Króli zorganizowany przez parafię pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Rada i Wójt Gminy Krościenko Wyżne.

Orszak wyruszył z trzech miejsc:

- Orszak Afrykański króla Kacpra wyruszył spod budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Mędrcowi Kacprowi towarzyszyli m.in.: harcerze oraz członkowie Koła Teatralnego ze Szkoły Podstawowej.

- Orszak Azjatycki króla Melchiora, który wędrówkę rozpoczął z budynku plebanii. Wzięły w nim udział licznie zgromadzone dzieci z Przedszkola Samorządowego oraz Przedszkola Sióstr Służebniczek. Nie zabrakło również uczniów klas „0” oraz Świętej Rodziny, w rolę której wcieliło się małżeństwo z Krościenka Wyżnego. Uczestnikom towarzyszył chór parafialny.

- Orszak Europejski króla Baltazara przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej wyruszył z Domu Ludowego. Wśród jego uczestników znaleźli się przedstawiciele grup i stowarzyszeń działających w Krościenku Wyżnym, wójt i radni naszej gminy.

Orszak uwieńczyła uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. Wiesław Kałamarz – proboszcz tut. parafii. Przed rozpoczęciem Eucharystii, Trzej Mędrcy złożyli Bożej Dziecinie swoje dary i powitali Nowonarodzonego Jezusa.

 

 

Na zakończenie wójt w imieniu swoim oraz radnych rozdał najmłodszym uczestnikom orszaku upominki.