W dniu dzisiejszym dokonano uroczystego poświęcenia i otwarcia nowego budynku użyteczności publicznej, który służyć ma mieszkańcom Pustyn jako solidne zaplecze do działalności społecznej, kulturalnej i opieki medycznej. Jest to dla naszej społeczności moment szczególny, dlatego podczas uroczystości obecnością zaszczycili nas znamienici goście:  Lucyna Podhalicz - Wicewojewoda Podkarpacki,  Maria Kurowska – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Krzysztof Podkul – Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, księża proboszczowie z Krościenka Wyżnego i Pustyn.

Zarówno Wójt Gminy jak i jego Zastępca w swoich wystąpieniach podsumowali budowę obiektu, przytoczyli historię jego budowy oraz przeznaczenie.

Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia budynku dokonali:

  • Lucyna Podhalicz - Wicewojewoda Podkarpacki,
  • Maria Kurowska – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
  • Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne,
  • Jan Omachel – Zastępca Wójta,
  • Krzysztof Podkul  - Przewodniczący Rady Gminy,
  • Stanisław Ziomek - Sołtys Sołectwa Pustyny,
  • ks. Tadeusz Osiński – Proboszcz Parafii Pustyny,
  • ks. Wiesław Kałamarz – Proboszcz Parafii Krościenko Wyżne.

Następnie ks. Wiesław Kałamarz i ks. Tadeusz Osiński poświęcili budynek oraz znajdujące się w nim pomieszczenia, a obecni na uroczystości goście mieli okazję zwiedzić obiekt.

Na ręce Sołtysa Sołectwa Pustyny, Wójt Gminy złożył symboliczny klucz do budynku, a Dyrektorowi SPG ZOZ w Krościenku Wyżnym oraz pracownikowi filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Pustynach akty przekazania.

 

 

Na koniec głos zabrały: Lucyna Podhalicz - Wicewojewoda Podkarpacki,  Maria Kurowska – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, które złożyły gratulacje z okazji oficjalnego otwarcia obiektu, którego powstanie powinno przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców Pustyn, a także łatwiejszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.