Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż na wniosek Wójta Gminy Krościenko Wyżne w dniu wczorajszym odbyły się prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przy ulicy Brzozowskiej wykonano przejście dla pieszych, natomiast na styku ulic Marynkowskiej i Północnej - oznakowano skrzyżowanie.

 

 

  • 76271720
  • 76695131
  • 76916551
  • 78465783

Informacja dotycząca prac na sieci gazowej w miejscowości Pustyny.

 

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinni uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na wniosek.

Obowiązek ten, należy wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r. składając do marszałka, województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne na bezpłatny dyżur pracowników, który odbędzie się 19 listopada 2019 r. w godz. od 8:00 do 10.30 w budynku UG Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym Wójt Gminy Krościenko Wyżne, przypomina mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW, zarówno na terenie nieruchomości jak i w piecach domowych.

Nasze domowe instalacje nie są przystosowane do spalania śmieci. Nie są wyposażone w żadne urządzenia do oczyszczania spalin, a temperatura spalania jest zbyt niska, aby bezpiecznie spalać substancje szkodliwe zawarte w odpadach. Niskie temperatury panujące w domowych piecach powodują, że w trakcie spalania wydziela się wiele trujących związków chemicznych. Dymy wydobywające się z domowych kominów zawierają między innymi: dioksyny i furany, tlenki węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, metale ciężkie, dwutlenek siarki, chlorowodór i cyjanowodór.

Kominy naszych domów są niskie, co oznacza, że wszystkie wydobywające się z nich gazy (dymy ze spalania) opadają niedaleko naszych domów, powodując, że powietrze, którym oddychamy pełne jest szkodliwych substancji. Ponadto przenika do gleby, a następnie kumuluje się w roślinach.

Szkodliwe substancje wydobywające się z kominów domowych są również bardzo niebezpieczne dla naszego układu oddechowego i odpornościowego, gospodarki hormonalnej organizmu. Są powodem rozwoju licznych chorób nowotworowych. Wydaje nam się, że płacimy mniej, ale to tylko pozory, najwyższą cenę za naszą głupotę – nie bójmy się tego słowa – płacą nasze dzieci i bliscy, nieodwracalnie tracą zdrowie.

Stąd nasz apel do wszystkich mieszkańców gminy, aby spalać w piecach tylko wysokiej jakości paliwo, które jest bezpieczne dla nas i otaczającego nas środowiska naturalnego. Zwracajmy również uwagę na to co palą sąsiedzi, a każde podejrzenie spalania odpadów zgłaszajmy do Urzędu Gminy, dzwoniąc pod numer 13 431 50 91 lub na Policję.

Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 t.j.) spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne – „ Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31”. Art. 191 – „Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”. !!!

BĄDŹMY ZATEM AKTYWNI W OCHRONIE SWOJEGO ŚRODOWISKA NATURALNEGO, DBAJMY O ZDROWIE WŁASNE I NASZYCH BLISKICH. . NIE TRUJMY SIĘ SAMI I NIE POZWÓLMY TRUĆ INNYM!!!