Urząd Gminy Krościenko Wyżne informuje, że wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym o godz. 13.00 na terenie Gminy Krościenko Wyżne zarządzeniem Nr V/201/2020 Wójta Gminy Krościenko Wyżne zostało odwołane pogotowie przeciwpowodziowe.

W środę 17 czerwca 2020 r. wójt gminy przekazał na ręce dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym i Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej laptopy i akcesoria pozyskane w ramach programu "Zdalna Szkoła +".

W sumie do szkoły w ramach programów "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+" trafiło 44 laptopy wraz z akcesoriami do nauki na odległość, natomiast samorządowe przedszkole otrzymało 4 zestawy do pracy zdalnej.

 

 

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

Informuję, że XIX Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.