Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż na wniosek Wójta Gminy Krościenko Wyżne w dniu wczorajszym odbyły się prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przy ulicy Brzozowskiej wykonano przejście dla pieszych, natomiast na styku ulic Marynkowskiej i Północnej - oznakowano skrzyżowanie.

 

 

  • 76271720
  • 76695131
  • 76916551
  • 78465783

Informacja dotycząca prac na sieci gazowej w miejscowości Pustyny.

 

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinni uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na wniosek.

Obowiązek ten, należy wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r. składając do marszałka, województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne na bezpłatny dyżur pracowników, który odbędzie się 19 listopada 2019 r. w godz. od 8:00 do 10.30 w budynku UG Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.