W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Krościenko Wyżne korzysta z wsparcia finansowego Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”, w ramach wspólnej realizacji programu FERIE Z EKONOMIĄ, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów klas gimnazjalnych.

W projekcie bierze udział 18 uczniów. Zajęcia w ramach projektu będą realizowane w okresie jednego tygodnia ferii zimowych, natomiast ich kontynuację stanowić będzie przygotowanie pracy projektowej – modelu biznesowego własnej firmy – który uczniowie przygotowują w okresie 2 miesięcy od zakończenia ferii. Autorów najlepszych prac czeka wizyta w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego oraz udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

Dla zwiększenia jakości przekazu i atrakcyjności prowadzonych zajęć, w I etapie projektu w ich realizację zostanie zaangażowany student kierunku ekonomicznego, który będzie współprowadził zajęcia wspólnie z nauczycielem. Udział studenta ma na celu m.in. wsparcie nauczyciela podczas realizacji zajęć aktywnymi metodami dydaktycznymi oraz pokazywanie uczniom gimnazjum dobrych wzorców (możliwości kontynuowania przez młodzież z obszarów wiejskich i małych miast edukacji na poziomie szkoły wyższej oraz wskazywanie możliwych ścieżek edukacyjnych).

Program „FERIE Z EKONOMIĄ” jest realizowany we współpracy z „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej „Counterpart Fund”.

 

 

Informuję, że posiedzenie XXXII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad - strona BIP

 

Przewodniczący Rady
mgr Antoni Dębiec

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Od dnia 1 stycznia 2018 roku wprowadzone zostaną zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, nałożony został obowiązek wprowadzenia jednolitej kolorystyki worków oraz sposobu prowadzenia segregacji odpadów w całej Polsce. Wobec powyższego Rada Gminy Krościenko Wyżne w dniu 27 października 2017 roku wprowadziła zmiany w uchwałach dotyczących odpadów komunalnych tj. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Krościenko Wyżne,  uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne (uchwały te są dostępne stronie internetowej na bip.kroscienkowyzne.pl).

 

Szczegóły w załączniku poniżej:

Informacja dla mieszkańców - odpady w 2018 r.

Podobnie jak w poprzednich latach, czytelnicy „Nowego Podkarpacia” wybiorą pięciu najpopularniejszych sportowców oraz trenera i działacza powiatu krośnieńskiego minionego roku. Natomiast kapituła plebiscytu nagrodzi także trzech najlepszych sportowców oraz trzech piłkarzy i sportowca niepełnosprawnego. Głosować można tylko na oryginalnych kuponach zamieszczanych w „Nowym Podkarpaciu” oraz poprzez sms-y. Regulamin plebiscytu można znaleźć w Nowym Podkarpaciu i na stronie internetowej tygodnika. Gorąco zachęcamy do oddania głosów na naszych kandydatów.

W tym roku gminę Krościenko Wyżne reprezentują w kategoriach:
sportowiec Marcin Żywiec ( GKS Wisłok Krościenko Wyżne), Kamil Mezglewski (Klub Biegacza GOSiR Krościenko Wyżne), Katarzyna Kuliga (Klub Tenisa Stołowego GOSiR Krościenko Wyżne),
trener Witold Zatorski (Klub Biegacza GOSiR Krościenko Wyżne)
działaczGrzegorz Bargiel (GKS Wisłok Krościenko Wyżne),

Przykładowy SMS: SPK28,18,15,10,17,T8,D1 - wysyłamy na numer 7136 (koszt 1,23 z VAT)

w/w SMS-ie:
numer 28 to Marcin Żywiec
numer 18 to Kamil Mezglewski
numer 15 to Katarzyna Kuliga
numery 10 i 17 to nasze propozycję kandydatów z innych gmin
numer T8 to Witold Zatorski (trener)
numer D1 to Grzegorz Bargiel (działacz)

Żeby SMS był ważny trzeba wytypować 5 sportowców!!!
Dlatego prosimy o oddawanie głosów na naszych 3 reprezentantów w wybranej przez siebie kolejności oraz wybranie jeszcze dwóch z innych gmin (opis osiągnięć wszystkich nominowanych w plebiscycie można znaleźć w Nowym Podkarpaciu).
W głosowaniu trenerzy i działacze otrzymują po 1 punkcie i można wytypować tylko po jednej osobie. W przypadku nie zagłosowania na 5 różnych sportowców oraz działacza i trenera głos nie będzie ważny. Głosować można do 1 lutego 2018.

W niedzielę, 21 stycznia 2018 roku o godz. 14.00 Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym odbędzie się XX KONCERT KOLĘD organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne "Dębina".

XX Jubileuszowy Koncert Kolęd swym patronatem objął
Wójt i Rada Gminy Krościenko Wyżne.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy.