W związku z ogłoszeniem PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Krosno informujemy, że w dniu 14 lutego br. w godz. 8-15 (środa) ze względu na brak prądu nastąpią utrudnienia w funkcjonowaniu urzędu.

Za niedogodności przepraszamy.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2018 r.”

 

 

Załączniki:

Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2018 r.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2018 r.”

 

 

Załączniki:

Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2018 r.

Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym informuje, że 15 lutego 2018 r. upływa termin złożenia deklaracji DT-1, w sprawie podatku od posiadania środków transportowych oraz termin płatności I raty podatku.

Do zapłaty podatku zobowiązane są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Podatek należy wpłacać na konto Urzędu Gminy nr 90 8642 1083 2002 8326 2074 0001.