W związku z realizacją  projektu pn: Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”, w dniu 19.02.2018 roku został ogłoszony przetarg, który można znaleźć pod linkiem:

https://wojaszowka.bip.gov.pl/publiccontracts/view/11347

 

W związku z ogłoszeniem PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Krosno informujemy, że w dniu 14 lutego br. w godz. 8-15 (środa) ze względu na brak prądu nastąpią utrudnienia w funkcjonowaniu urzędu.

Za niedogodności przepraszamy.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2018 r.”

 

 

Załączniki:

Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2018 r.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2018 r.”

 

 

Załączniki:

Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2018 r.