Ogłoszenie
o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Krościenku Wyżnym, przy ullicy Grunwaldzkiej.

 

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż po przeprowadzeniu postępowania konkursowego zawarliśmy umowę z firmą AMS CONCEPT, której zadaniem będzie opracowanie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne.

 

Informujemy, że zmianie uległ nr rachunku na opłaty za odpady komunalne.

Informujemy, że w zakładce Dla Mieszkańców->Gospodarka odpadami i ochrona środowiska->Harmonogram odbioru odpadów, znajduje się do pobrania lub wydruku harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Krościenko Wyżne  w 2020 r.