Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że w dniu 30 marca 2018 r. (piątek)

Urząd Gminy Krościenko Wyżne

będzie nieczynny.

 

 

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Krościenko Wyżne

 


 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne zaprasza Mieszkańców
do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych
w sprawie zmiany granic gminy.

 

 

Konsultacje rozpoczną się 23 marca i potrwają do 13 kwietnia br.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat zmiany granicy Gminy Krościenko Wyżne polegającej na odłączeniu od niej części obszaru i włączeniu go do Gminy Miasto Krosno.

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pomocą ankiety konsultacyjnej, której wzór został określony w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIII/256/2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2018 r.

Ankietę konsultacyjną można uzyskać:

 • do pobrania na stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne: kroscienkowyzne.pl po kliknięciu w baner na stronie głównej lub w zakładce ,,ZMIANA GRANIC”
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne: bip.kroscienkowyzne.pl zakładka ,,ZMIANA GRANIC”
 • w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9
 • w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy. ul. Szkolnej 34
 • w budynku Samorządowego Przedszkola przy. ul. Południowej 11
 • w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy. ul. Sportowej 17
 • w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej przy. ul. Południowej 11
 • w budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  ul. Szkolnej 13
 • w Domach Ludowych w Krościenku Wyżnym i Pustynach (w siedzibie sołtysów)

 

Ankieta konsultacyjna - karta do głosowania - kliknij, aby wydrukować

 

Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy Gminy mogą składać:

 • w miejscach udostępnienia ankiet
 • lub w formie korespondencyjnej na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne w kopercie z dopiskiem: ,,ZMIANA GRANIC”.

 

Udział w konsultacjach polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za zmianą granicy administracyjnej Gminy Krościenko Wyżne polegającą na włączeniu części Gminy Krościenko Wyżne do Gminy Miasto Krosno, zgodnie z załącznikiem do ankiety?

 

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce ankiety: ,,JESTEM PRZECIW”, ,,JESTEM ZA”, ,,WSTRZYMUJĘ SIĘ” znaku X oraz podaniu danych respondenta.

 

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz uchwały z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie podaje do wiadomości informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury w Krośnie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

 

Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego – termin naboru przedłużony do dnia 6 kwietnia 2018 r. – plik do pobrania.