Sołtys Krościenka Wyżnego informuje, że

od 26 lutego 2018 r. do 15 marca 2018 r.

w godz. 7.30 do 14.00

w biurze sołtysa, przy ul. Południowej 9,

pobierana będzie I rata podatku rolnego, od nieruchomości, a także opłata od posiadania psa.

(w soboty od godz. 8.00 do 13.00)

 

Sołtys Sołectwa Krościenko Wyżne

serdecznie zaprasza na

Wiejskie Zebranie Sprawozdawcze

Zebranie odbędzie się 25 lutego 2018 r. (niedziela) o godz. 1015

w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania,
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. Przedstawienie porządku zebrania,
  4. Przyjęcie porządku zebrania,
  5. Wybór sekretarza zebrania,
  6. Sprawozdanie sołtysa za okres sprawozdawczy,
  7. Przyjęcie sprawozdania,
  8. Informacja Wójta Gminy o sprawach dotyczących Gminy Krościenko Wyżne,
  9. Sprawy różne, wnioski i zapytania,
  10. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tego samego dnia o godz. 10:30.

 

W związku z realizacją  projektu pn: Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”, w dniu 19.02.2018 roku został ogłoszony przetarg, który można znaleźć pod linkiem:

https://wojaszowka.bip.gov.pl/publiccontracts/view/11347

 

W związku z ogłoszeniem PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Krosno informujemy, że w dniu 14 lutego br. w godz. 8-15 (środa) ze względu na brak prądu nastąpią utrudnienia w funkcjonowaniu urzędu.

Za niedogodności przepraszamy.