Informuję, że posiedzenie XXXV Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad - strona BIP

 

Przewodniczący Rady

mgr Antoni Dębiec

 

Informuję, że posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

 

Informuję, że posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

 

Informuję, że posiedzenie XXXIX nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.