Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2018 r.”

 

 

Załączniki:

Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2018 r.

Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym informuje, że 15 lutego 2018 r. upływa termin złożenia deklaracji DT-1, w sprawie podatku od posiadania środków transportowych oraz termin płatności I raty podatku.

Do zapłaty podatku zobowiązane są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Podatek należy wpłacać na konto Urzędu Gminy nr 90 8642 1083 2002 8326 2074 0001.

Od 1 stycznia 2018 r. prowadzenie elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłanie jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie mikroprzedsiębiorców.

Jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K:

  • Twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro,
  • zatrudniasz mniej niż 10 osób,

od początku 2018 r. musisz przekazywać JPK_VAT. Do 25 lutego 2018 r. musisz przekazać pierwszy obowiązkowy JPK_VAT zawierający informacje za styczeń 2018 r.  

Objęcie od 1 stycznia 2018 roku obowiązkiem przesyłania JPK_VAT mikroprzedsiębiorców oznacza, że będzie on dotyczyć wszystkich podatników VAT!

Co ważne, również od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, również te prowadzone dotychczas w wersji papierowej lub plikach typu WORD lub EXCEL, będą prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej i przesyłane jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów!

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest Profil Zaufany. Bez niego przedsiębiorcy mogą mieć problem z wywiązaniem się z tego obowiązku.

Więcej informacji na temat JPK_VAT znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl.

Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego, w tym instrukcja jak go założyć:
www.pz.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl.

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Krościenko Wyżne korzysta z wsparcia finansowego Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”, w ramach wspólnej realizacji programu FERIE Z EKONOMIĄ, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów klas gimnazjalnych.

W projekcie bierze udział 18 uczniów. Zajęcia w ramach projektu będą realizowane w okresie jednego tygodnia ferii zimowych, natomiast ich kontynuację stanowić będzie przygotowanie pracy projektowej – modelu biznesowego własnej firmy – który uczniowie przygotowują w okresie 2 miesięcy od zakończenia ferii. Autorów najlepszych prac czeka wizyta w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego oraz udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

Dla zwiększenia jakości przekazu i atrakcyjności prowadzonych zajęć, w I etapie projektu w ich realizację zostanie zaangażowany student kierunku ekonomicznego, który będzie współprowadził zajęcia wspólnie z nauczycielem. Udział studenta ma na celu m.in. wsparcie nauczyciela podczas realizacji zajęć aktywnymi metodami dydaktycznymi oraz pokazywanie uczniom gimnazjum dobrych wzorców (możliwości kontynuowania przez młodzież z obszarów wiejskich i małych miast edukacji na poziomie szkoły wyższej oraz wskazywanie możliwych ścieżek edukacyjnych).

Program „FERIE Z EKONOMIĄ” jest realizowany we współpracy z „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej „Counterpart Fund”.