Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że w dniu 07.03.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne przy ul. Południowej 9, wywieszony zostanie na okres 21 dni wykaz następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony:

 

 1. część działki nr ew. 2196 o pow. 150 m2,
 2. działka nr ew. 1608/2 o pow. 946 m2,
 3. część działki nr ew. 5373 o pow. 30 m2,
 4. część działki nr ew. 5373 o pow. 30 m2,
 5. działka nr ew. 1088 o pow. 7343 m2,
 6. działka nr ew. 120 o pow. 2559 m2,
 7. działka nr ew. 327/4 o pow. 2933 m2,
 8. działka nr ew. 627 o pow. 2734 m2,
 9. działka nr ew. 863 o pow. 3804 m2,
 10. działka nr ew. 864 o pow. 3977 m2,
 11. działka nr ew. 1394/2 o pow. 1302 m2,
 12. działka nr ew. 1726/2 o pow. 2200 m2,,
 13. działka nr ew. 1912/1 o pow. 3746 m2,
 14. działka nr ew. 1912/2 o pow. 3038 m2,
 15. działka nr ew. 1924/1 o pow. 1696 m2,
 16. działka nr ew. 1998 o pow. 886 m2,
 17. działka nr ew. 471 o pow. 2576 m2,
 18. działka nr ew. 4101 o pow. 1250 m2,
 19. część działki nr ew. 5373 o pow. 1000 m2,

położone w Krościenku Wyżnym obręb ewidencyjny nr 0001.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - do pobrania

 

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) informuje, że dokonano wyboru oferty na wykonanie zadania pn.: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2018 r..

 

Wyniki wyboru oferty - pobierz

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) informuje, że dokonano wyboru oferty na wykonanie zadania pn.: „Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2018 r..

 

Wyniki wyboru oferty - pobierz