Informuję, że posiedzenie XXXIII Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad - strona BIP

 

Przewodniczący Rady
mgr Antoni Dębiec

 

Informuję, że posiedzenie XXXIV Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad - strona BIP

 

Przewodniczący Rady
mgr Antoni Dębiec

 

Informuję, że posiedzenie XXXV Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Proponowany porządek obrad - strona BIP

 

Przewodniczący Rady

mgr Antoni Dębiec

 

Informuję, że posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.