Mając na uwadze przymusową przerwę w nauce szkolnej, decyzją wójta gminy ten czas wykorzystano na kolejny etap poprawy warunków nauki krościeńskich dzieci i młodzieży.

W dniu dzisiejszym zakończył się trwający od początku kwietnia remont trzech kolejnych sal lekcyjnych, znajdujących się na pierwszym piętrze budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.

Zakres prac uwzględniał m.in.: szpachlowanie i malowanie ścian, montaż nakładek parapetowych, wymiana blatów na ławkach lekcyjnych, zakup biurek, dywanów i nowych tablic. Sale zmieniły się nie do poznania. Mamy nadzieję, że trwająca epidemia koronawirusa zakończy się w możliwie najkrótszym czasie, a dzieci będą mogły cieszyć się z nowych sal.

 

 

  • 95733253
  • 95754801
  • 95961440
  • 96080817
  • 96239763
  • 96257045

W związku z bardzo dużym zagrożeniem pożarowym zwracam się z apelem do wszystkich Mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne o niewypalanie traw, ograniczenie wyjścia do lasów, a także zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na obszarach leśnych.

 

 

Informuję, że XVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym.

W związku z przystąpieniem Gminy Krościenko Wyżne do opracowania wniosku na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest, przewidzianego do realizacji w roku 2020, wszystkie osoby które dokonały wymiany pokryć dachowych zawierających azbest lub planują takie prace w najbliższym czasie, proszone są o zgłaszanie tego faktu w tutejszym Urzędzie Gminy, do dnia 6 maja 2020 roku.