W związku z realizowanym zadaniem pn. "Remont drogi gminnej nr G 114901 R ul. Wisłocza w m. Krościenko Wyżne" Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, iż dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa robót związanych z wykonaniem nowej nawierzchni drogi, w dniu  19 czerwca br. w godz. od 8.00 do 18.00 ul. Wisłocza na całej długości (od skrzyżowania z ul. Marynkowską do ulicy Żeromskiego w Krośnie) będzie wyłączona z ruchu, a ruch zostanie skierowany na wyznaczone objazdy.

Przepraszamy za planowane ograniczenia i prosimy o dostosowanie się do poleceń Wykonawcy.

 

W związku z realizowanym zadaniem pn. „Remont drogi gminnej nr G 114901 R ul. Wisłocza w m. Krościenko Wyżne” Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, iż dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, w dniach  1, 2 i 4 czerwca br. w godz. od 8.00 do 16.00   ul. Wisłocza na całej długości (od skrzyżowania z ul. Marynkowską do ulicy Żeromskiego w Krośnie) będzie wyłączony z ruchu, a ruch zostanie skierowany na wyznaczone objazdy.

Przepraszamy za planowane ograniczenia i prosimy o dostosowanie się do poleceń Wykonawcy.