Szanowni Państwo

Informuję uprzejmie, że w ostatnim czasie Marszałek Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na zmianę zakresu rzeczowego oraz terminu realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne” w części dotyczącej wymiany kotłów c.o. i c.w.

 

Informuję, że posiedzenie XXXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 6 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

24 lipca 2018 r. upływa termin złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami działającego pod adresem https://bdo.mos.gov.pl prowadzonego przez marszałka województwa.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru.