Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym informuje, że w przypadku wyczerpania się zapasu worków do selektywnej zbiórki odpadów, należy zakupić worki w sklepach.

Jednocześnie przypominamy, że ważna jest kolorystyka worków oraz odpowiednie oznakowanie:

  • do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych i metali – worek żółty 120 l z napisem „tworzywa sztuczne i metale”
  • do gromadzenia opakowań ze szkła – worek zielony 120 l z napisem „szkło”
  • do gromadzenia opakowań z papieru i tektury – worek niebieski 120 l z napisem „papier”

Pozostałe worki na odpady biodegradowalne oraz popiół są dostępne w Urzędzie Gminy.

W dniu 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17.00, w 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, włączone zostaną syreny alarmowe w celu oddania hołdu bohaterskim Powstańcom i mieszkańcom Warszawy. Syreny uruchomione będą na czas 1 minuty (dźwięk ciągły).

W dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17.00, w 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, włączone zostaną syreny alarmowe w celu oddania hołdu bohaterskim Powstańcom i mieszkańcom Warszawy. Syreny uruchomione będą na czas 1 minuty (dźwięk ciągły).

Ogłoszenie
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu zaktualizowanego dokumentu "Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Prezydent Miasta Krosna

zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych

projektu zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 30.07.2018 r. do 19.08.2018 r.