Od poniedziałku 13 sierpnia rusza nabór do nowego oddziału Żłobka Miejskiego w Krośnie. Zapisów mogą dokonać osoby mieszkające w  Krośnie oraz powiecie krośnieńskim, które deklarują chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka).

Wójt Gminy Krościenko Wyżne, Rada Gminy Krościenko Wyżne oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym zapraszają 15 sierpnia 2018 r. na Dożynki Gminne.

W dniu 5 sierpnia do Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie zgłosiło się 30 osób z objawami gastrycznymi. Byli to uczestnicy zgrupowania "Tęczowy Krąg" lub "Rainbow Family", którzy przebywali w miejscowości Góra Moszczaniecka (okolice Moszczańca i Wisłoka Wielkiego).

Państwowa Inspekcja Sanitarna wdrożyła natychmiast dedykowane działania przeciwepidemiologiczne. Pierwsze badania laboratoryjne pobrane od osób chorych nie potwierdziły obecności patogenów chorobotwórczych, w tym bakterii z rodzaju Shigella. Niestety, kolejne w dniu 8 sierpnia potwierdziły w pobranym materiale do badań u 5 osób pałeczki Shigelle sonnei, które wywołują tzw. czerwonkę bakteryjną.

Pełna treść komunikatu do pobrania (.pdf)

Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. obowiązuje zakaz umieszczania jabłek w workach na odpady komunalne. Właściciele nieruchomości powinni zagospodarować ten rodzaj odpadu we własnym zakresie.

Ponadto zachęcamy mieszkańców do kompostowania odpadów biodegradowalnych na terenie swoich nieruchomości.