Szanowni Państwo,

Nie po to jako samorząd dbamy o czystość naszej Gminy poprzez zbiórkę odpadów komunalnych, regularne opróżnianie koszy ulicznych, których od nowego roku przy ulicach przybyło już 24 szt., aby ktokolwiek z niewiadomych przyczyn organizował sobie tzw. "dzikie wysypiska" na terenie Gminy Krościenko Wyżne. Tego typu zjawiska zaobserwowaliśmy na ul. Spacerowej w Pustynach, ul. Grunwaldzkiej i Kasztanowej w Krościenku Wyżnym. Sprawa jednego z takich miejsc została zgłoszona na Policję, która zlokalizowała już sprawcę, a sprawa zakończy się w sądzie.

 

 

Nie możemy także zrozumieć osób, które notorycznie swoje domowe odpady lokują w przyulicznych koszach na śmieci...

Takie zjawiska nie będą tolerowane i natychmiast zgłaszane odpowiednim służbom, które zajmą się dalszymi procedurami. Pamiętajmy o wspólnym dbaniu o czystość w naszej Gminie.

 

W wyniku ciągłych, chwilami intensywnych opadów deszczu od dnia 21 maja 2019 r., obserwujemy wzrost zagrożenia powodziowego. W nocy z dnia 21/22 maja 2019 r., poziom wody na rzece Wisłok przekroczył stan ostrzegawczy. Obecnie sytuacja stabilizuje się, a stany wód na ciekach systematycznie się obniżają.

 

W przypadku zmiany tej tendencji i wystąpienia zagrożenia powodziowego, zostanie uruchomiony w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne dyżur pod numerem telefonu 13 43 151 90 wew. 23, gdzie będzie można zgłosić stan zagrożenia oraz uzyskać potrzebne informacje.

Szanowni Mieszkańcy !!!

I Rodzinny Rajd Rowerowy w naszej Gminie coraz bliżej!!! - (po zakończeniu Rajdu ok. godz. 15:30, na płycie stadionu odbędzie się zbiórka do puszek, a zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie małego Krzysia z naszej miejscowości).

JEDZIEMY DLA KRZYSIA !!!

Ponadto chcielibyśmy podać kilka ważnych informacji organizacyjnych: osoby niepełnoletnie przed ukończeniem 13. roku życia mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoby niepełnoletnie po ukończeniu 13. roku życia mogą brać udział w Rajdzie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców. Każdy kto zgłosi swój udział musi wypełnić: formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie uczestnika. Najmłodsi uczestnicy, którzy ostatnie 2 km chcieliby przejechać z całą grupą ze swoimi rodzicami, będą czekać na stadionie gdzie zapewnimy im zajęcia i opiekę. Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, oraz do dopingowania uczestników.

Stosowne dokumenty do pobrania dostępne pod linkiem:
https://drive.google.com/kroscienkowyzne

 

 Informujemy, iż w każdy piątek w godzinach od 9:00 - 12:00 w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne (pokój nr 13), pracownicy urzędu będą udzielać mieszkańcom zainteresowanym skorzystaniem z programu „Czyste Powietrze” informacji  w przedmiocie możliwości uzyskania odpowiedniego dofinansowania.

Wiadomości te będzie można uzyskać również telefonicznie w każdy piątek w godzinach pracy urzędu: tel: 13 43 151 90 wew. 17, 16, lub 20.

 

 

Najważniejsze informacje o programie:

We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Jednym z głównych powodów problemu smogu w naszym kraju jest tak zwana niska emisja, czyli uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji. Jak się jednak okazuje, sama wymiana systemu ogrzewania nie jest wystarczająca. Bez odpowiedniej izolacji domu całe ciepło może szybko przeniknąć na zewnątrz. Wiele domów w Polsce było budowanych w czasach, kiedy jeszcze nie stosowano rozwiązania uwzględniającego izolację cieplną, co prowadzi do marnowania energii i dużych strat ciepła, a także do wyższych rachunków za ogrzewanie. Dlatego tak ważna jest termomodernizacja domów, która dodatkowo wpłynie na oszczędności w domowym budżecie.

Inwestycje dofinansowane z programu Czyste Powietrze zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie nieruchomości połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40 proc.

Po zmianie – obecnie adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Mogą oni wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Cel programu:

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjenci:

1) osoby fizyczne będące właścicielami/ współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.
2) osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.


Rodzaje przedsięwzięć:


Przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane
z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym zostały wydzielone nie więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku , w szczególności:

  • wymiana źródeł ciepła starej generacji nie spełniających wymagań określonych
    w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690);
  • instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone
    w załączniku nr 1 do Programu: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami (jeśli dotyczy);
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne);
  • wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych w zakresie pozostałym niż określone w pkt. 1) – 3).

 

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze:
 

ZAŁĄCZNIKI

Program [pobierz]

Wymagania Techniczne [pobierz]

Pełna dokumentacja: LINK

Źródło: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

Informuję, że w dniu 24 marca 2019 r. (niedziela) o godz. 1100 w sali Domu Ludowego w Pustynach odbędzie się Zebranie Wiejskie sprawozdawczo-wyborcze sołectwa Pustyny.