Wójt i Rada Gminy Krościenko Wyżne oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym zapraszają na DOŻYNKI GMINNE 2019.

 

 

Informujemy, iż zakończono realizację zadania "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych". Na długości 350 m, działki nr 3410, tzw. "Omachlówki" wykonano korytowanie, podbudowę z pospółki oraz nawierzchnię klińcową. Na wykonanie zadania wydatkowano kwotę około 56 tys. zł, a część kosztów została pokryta ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż roboty budowlane polegające budowie parkingu przy budynku użyteczności publicznej w Pustynach zostały zrealizowane. Prace objęły w szczególności: roboty przygotowawcze, podbudowę chodnika, utwardzenie placu, odwodnienie, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie.

 

 

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy p. Mateusz Liput podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

Szanowni Państwo,

Nie po to jako samorząd dbamy o czystość naszej Gminy poprzez zbiórkę odpadów komunalnych, regularne opróżnianie koszy ulicznych, których od nowego roku przy ulicach przybyło już 24 szt., aby ktokolwiek z niewiadomych przyczyn organizował sobie tzw. "dzikie wysypiska" na terenie Gminy Krościenko Wyżne. Tego typu zjawiska zaobserwowaliśmy na ul. Spacerowej w Pustynach, ul. Grunwaldzkiej i Kasztanowej w Krościenku Wyżnym. Sprawa jednego z takich miejsc została zgłoszona na Policję, która zlokalizowała już sprawcę, a sprawa zakończy się w sądzie.

 

 

Nie możemy także zrozumieć osób, które notorycznie swoje domowe odpady lokują w przyulicznych koszach na śmieci...

Takie zjawiska nie będą tolerowane i natychmiast zgłaszane odpowiednim służbom, które zajmą się dalszymi procedurami. Pamiętajmy o wspólnym dbaniu o czystość w naszej Gminie.