Informuję, że XIV Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

 

Ogłoszenie
o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Krościenku Wyżnym, przy ullicy Grunwaldzkiej.

 

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż po przeprowadzeniu postępowania konkursowego zawarliśmy umowę z firmą AMS CONCEPT, której zadaniem będzie opracowanie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne.

 

Informujemy, że zmianie uległ nr rachunku na opłaty za odpady komunalne.