Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krościenku Wyżnym zaprasza na Międzynarodowe zawody w działaniach ratowniczych. Zawody rozpoczną się 5 października 2019 r. o godz. 10:00 przy OSP w Krościenku Wyżnym.

Patronat nad Zawodami objął Wójt Gminy Krościenko Wyżne.

 

W dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym w Krośnie, a Gminą Krościenko Wyżne w sprawie realizacji zadania pn. "Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: nr 1971R Krościenko Wyżne - Iskrzynia i nr 1973R Krosno - Iskrzynia w m. Krościenko Wyżne".
Część środków na realizację ww. zadania w formie dotacji celowej udzieliła Gmina Krościenko Wyżne. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 15 października.

 Pierwsze z przejść będzie zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic: Mostowej i Północnej, drugie natomiast przy kościele parafialnym.

Jest to kolejny etap poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców w naszej Gminie i nie ostatni.

 

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

już od 1 października 2019 r.

 

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Dzisiaj w godzinach porannych przy ulicy Szkolnej w Krościenku Wyżnym pojawiły się elementy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej, mieszkańców i innych uczestników ruchu. Są to barierki w okolicy przejścia dla pieszych oraz znak drogowy zakazujący poruszania się z prędkością wyższą niż 30 km/h, jak również znak ostrzegający o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci. Mamy nadzieję, że wprowadzone elementy dobrze spełnią swoje zadanie.

 

 

W dniu 26 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne nastąpiło podpisanie umowy użyczenia zestawu sprzętu pneumatycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym. Po złożeniu podpisów przez uprawnione osoby sprzęt został przekazany jednostce. Zakup sprzętu współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.