W dniu 4 października br., w godzinach wieczornych pod budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym zajechał nowy samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu Volvo. Ta inwestycja, która ma za zadanie zwiększyć zdolność bojową i operacyjną naszych strażaków, a co za tym idzie bezpieczeństwo mieszkańców gminy i powiatu, była współfinansowana ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 350 000,00 zł, Gminy Krościenko Wyżne - 350 000,00 zł oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - 59 864,00 zł.

 

 

Przyjazdowi samochodu towarzyszyli: druhny i druhowie z OSP Krościenko Wyżne oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy i okolic. Ten wyjątkowy wieczór uświetniła obecność gości, wśród których znaleźli się: Poseł na Sejm RP – Piotr Babinetz, Wicestarosta Krośnieński – Andrzej Guzik, Prezes WFOŚiGW – Adam Skiba oraz Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie – bryg. Zbigniew Nowak.
Na ręce Prezesa Zarządu OSP Krościenko Wyżne – dh-a Dariusza Gruszki - Wójt Gminy przekazał dokumenty i kluczyki do nowego pojazdu gratulując jednostce pozyskania sprzętu, który stanowi inwestycję w bezpieczeństwo mieszkańców. Na koniec Prezes jednostki OSP podziękował wszystkim instytucjom, które sfinansowały zakup pojazdu.

Wczoraj samochód został oficjalnie wprowadzony do podziału bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym, aby służyć mieszkańcom naszej gminy oraz powiatu krośnieńskiego.

Zdjęcia: Krosno112.pl

 

 

Już juto wybory, zachęcamy do wzięcia w nich udziału, a poniżej publikujemy informacje o obwodach głosowania:

Zapraszamy wszystkie Panie z terenu naszej gminy 16 października 2019 r. w godzinach od 9.00 do 17.00 na bezpłatne badania (mammografia i cytologia), a także na warsztaty edukacyjne dotyczące profilaktyki zdrowia.

Szczegóły na plakatach.

 

 

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy p. wójt Mateusz Liput podpisał umowy z dyrektorem SPG ZOZ w Krościenku Wyżnym - p. Tomaszem Marosz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym - p. Anitą Fal, przedmiotem których jest oddanie w  użyczenie lokali znajdujących się w nowym budynku użyteczności publicznej w Pustynach. Powierzchnia w wymiarze 119,56 m2 zlokalizowana na I piętrze przeznaczona została na nową siedzibę filii biblioteki w Pustynach, natomiast 124,41 m2 znajdujące się na parterze przeznaczono na utworzenie filii SPG ZOZ. Mamy nadzieję, że ulokowanie w tym budynku filie spopularyzują działalność kulturalną oraz ułatwią dostęp do opieki medycznej mieszkańców Sołectwa Pustyny.

 

 

Nowa siedziba biblioteki od dziś rusza pełną parą, natomiast filia SPG ZOZ zostanie uruchomiona początkiem listopada.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.), ogłosił w dniu 02.10.2019 r. - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2020.

Na Program przeznaczono w 2020 r. kwotę 400 mln zł. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Program „MALUCH+” w 2020 r. składa się z 3 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Więcej informacji w załączniku - pobierz