Informujemy, iż zakończone zostało zadanie pn. "Budowa ścieżki pieszej przy ul. Dworskiej w Krościenku Wyżnym". Koszt realizacji tego przedsięwzięcia to 14 467, 88 zł.

 

Wójt i Rada Gminy Krościenko Wyżne oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym zapraszają na DOŻYNKI GMINNE 2019.

 

 

Informujemy, iż zakończono realizację zadania "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych". Na długości 350 m, działki nr 3410, tzw. "Omachlówki" wykonano korytowanie, podbudowę z pospółki oraz nawierzchnię klińcową. Na wykonanie zadania wydatkowano kwotę około 56 tys. zł, a część kosztów została pokryta ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż roboty budowlane polegające budowie parkingu przy budynku użyteczności publicznej w Pustynach zostały zrealizowane. Prace objęły w szczególności: roboty przygotowawcze, podbudowę chodnika, utwardzenie placu, odwodnienie, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie.