W dniu 17 maja 2018 roku Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym organizuje odbiór

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.

UWAGA!

Odpady będą odbierane tylko z tych nieruchomości, których właściciele zgłoszą potrzebę odbioru tego rodzaju odpadów w Urzędzie Gminy. Odpady należy zgromadzić na terenie nieruchomości. Firma przyjedzie pod wskazany adres.

Zgłoszenia  będą przyjmowane do dnia 15 maja 2018 roku, pod numerem telefonu

13 43 151 90 wew. 16, bądź osobiście w Urzędzie Gminy pok. Nr 6. Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Pelczar – inspektor w Urzędzie Gminy.

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres nieruchomości, telefon kontaktowy oraz rodzaj i orientacyjną ilość odpadu jaki chcemy oddać. Odpady odbierać będzie  Firma ELEKTRO Bogusław Bargiel z Tarnowca.

Zbierane będą następujące sprzęty: lodówki, pralki, telewizory, mikrofalówki, sprzęt komputerowy, lokówki, suszarki żelazka oraz inne sprzęty elektryczne i elektroniczne. Warunkiem jest aby były kompletne. Zbieranie niekompletnego sprzętu jest zakazane przez art. 35 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zapraszamy wszystkich do skorzystania z takiej formy pozbywania się niepotrzebnych sprzętów, która niesie ze sobą mnóstwo korzyści zarówno dla mieszkańców jak również środowiska naturalnego.