Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym informuje, że 15 lutego 2018 r. upływa termin złożenia deklaracji DT-1, w sprawie podatku od posiadania środków transportowych oraz termin płatności I raty podatku.

Do zapłaty podatku zobowiązane są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Podatek należy wpłacać na konto Urzędu Gminy nr 90 8642 1083 2002 8326 2074 0001.