Wójt Gminy Krościenko Wyżne, na podstawie Zarządzenia Nr V/259/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2021 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze

Załącznik