W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Krościenko Wyżne korzysta z wsparcia finansowego Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”, w ramach wspólnej realizacji programu FERIE Z EKONOMIĄ, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów klas gimnazjalnych.

W projekcie bierze udział 18 uczniów. Zajęcia w ramach projektu będą realizowane w okresie jednego tygodnia ferii zimowych, natomiast ich kontynuację stanowić będzie przygotowanie pracy projektowej – modelu biznesowego własnej firmy – który uczniowie przygotowują w okresie 2 miesięcy od zakończenia ferii. Autorów najlepszych prac czeka wizyta w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego oraz udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

Dla zwiększenia jakości przekazu i atrakcyjności prowadzonych zajęć, w I etapie projektu w ich realizację zostanie zaangażowany student kierunku ekonomicznego, który będzie współprowadził zajęcia wspólnie z nauczycielem. Udział studenta ma na celu m.in. wsparcie nauczyciela podczas realizacji zajęć aktywnymi metodami dydaktycznymi oraz pokazywanie uczniom gimnazjum dobrych wzorców (możliwości kontynuowania przez młodzież z obszarów wiejskich i małych miast edukacji na poziomie szkoły wyższej oraz wskazywanie możliwych ścieżek edukacyjnych).

Program „FERIE Z EKONOMIĄ” jest realizowany we współpracy z „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej „Counterpart Fund”.