Remont drogi gminnej obejmuje w szczególności wykonanie: robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych, odwodnienia, podbudowy i budowy chodnika, nawierzchni jezdni, budowy wyniesionego przejścia dla pieszych oraz zjazdów i poboczy. Wykonawcą prac remontowych jest WOLBUD 95 PPHT, a wyżej wymieniony remont zostanie zakończony najpóźniej w terminie do 18 września 2020 r.