W środę 17 czerwca 2020 r. wójt gminy przekazał na ręce dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym i Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej laptopy i akcesoria pozyskane w ramach programu "Zdalna Szkoła +".

W sumie do szkoły w ramach programów "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+" trafiło 44 laptopy wraz z akcesoriami do nauki na odległość, natomiast samorządowe przedszkole otrzymało 4 zestawy do pracy zdalnej.

 

 

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”