Dzięki dofinansowaniu w wysokości 59 974,80 zł. przyznanemu Gminie Krościenko Wyżne do szkoły trafiły laptopy z zestawem słuchawkowym w liczbie 20 sztuk. Dlatego już od dzisiaj można składać wnioski o użyczenie laptopów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.

Wszelkie informacje na temat możliwości użyczenia sprzętu dostępne są pod adresem: http://www.spkw.pl/_zdalna_szkola2020.html

 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.