Jest nam bardzo miło poinformować, że gmina Krościenko Wyżne w ramach podziału środków budżetu województwa podkarpackiego otrzymała dofinansowanie w celu modernizacji dróg dojazdowych prowadzących do gruntów rolnych w wysokości 79 964 zł. Dodatkowo nasza gmina została zwolniona z konieczności partycypowania w kosztach realizacji zadania ze środków własnych. W bieżącym roku planujemy modernizację drogi dojazdowej do pól uprawnych biegnącej równoległe do ulicy Grunwaldzkiej