Z inicjatywy starosty krośnieńskiego Jana Pelczara, w dniu 3 marca br. w Starostwie Powiatowym w Krośnie, zwołane zostało posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem powiatowych służb, inspekcji i straży oraz wójtów, burmistrzów lub przedstawicieli gmin.

W imieniu Wójta naszej gminy w spotkaniu brał udział Sekretarz Gminy Mateusz Podkul.

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli również: wicestarosta Andrzej Guzik, dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie Andrzej Jurczak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie Piotr Czerwiński.

Tematem spotkania było przedstawienie aktualnej sytuacji oraz przygotowania powiatowych służb, inspekcji i straży do działań związanych z wystąpieniem koronawirusa SARS – CoV-2 na terenie powiatu.

- Na dzień dzisiejszy, na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego,  nie mamy osób, które wykazują objawy zakażenia koronawirusem – poinformowała Ewa Szybieniecka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie.  - Do tej pory siedem osób zgłosiło się do Sanepidu z prośbą o nadzór ze względu na to, że powróciły z krajów na terenie których występuje wirus i mają jakieś podejrzenia, pomimo, ze nie zetknęły się z osobami zarażonymi. Z ostrożności osoby te pozostają w izolacji domowej. Monitorujemy sytuację na bieżąco. Codziennie informują nas  o stanie swojego zdrowia. Sanepid wysłał do zakładów podstawowej opieki zdrowia, szkół, przedszkoli, żłobków, biur podróży, lokalnych przewoźników odpowiednie procedury jak  postępować w sytuacji zagrożenia wystąpienia koronawirusa. Są to głównie zalecenia jak przy grypie: wietrzenie pomieszczeń, utrzymywanie czystości, dbanie o higienę, zapewnienie dzieciom ciepłej wody, jednorazowych ręczników.  Jeżeli u osób wracających z zagrożonego terenu pojawią się niepokojące objawy (kaszel, duszności, wysoka temperatura), powinny zgłosić się na oddział zakaźny lub zadzwonić na numer alarmowy 112. W żadnym wypadku nie należy zgłaszać się do lekarza rodzinnego czy na szpitalne oddziały ratunkowe.  Osoby te nie powinny korzystać z dojazdu do szpitala środkami komunikacji  publicznej. Na Podkarpaciu jest siedem oddziałów zakaźnych posiadających 167 miejsc. Najbliższe znajdują się w Jaśle i Sanoku.

Odpowiednie procedury  postępowania w przypadku przybycia osoby z podejrzeniem zarażenia koronawirusem  zostały wdrożone w krośnieńskim szpitalu.  - Przede wszystkim ograniczono odwiedziny na szpitalnych oddziałach. Przeorganizowaliśmy również szpitalny oddział ratunkowy (SOR). Obowiązują dwie drogi przyjmowania pacjentów. Jedna droga dla osób, które maja objawy typu kaszel, duszności, wysoka gorączka. Te osoby zostaną oddzielone od pozostałych chorych. Druga ścieżka dla pozostałych pacjentów – mówi dyrektor Piotr Czerwiński. W krośnieńskim szpitalu nie ma oddziału zakaźnego. Dlatego ani świąteczno – nocna opieka, ani SOR, ani też szpital nie jest jednostką gdzie powinien się taki pacjent zgłaszać.  - Ze strony szpitala prowadzone są działania zabezpieczające i kierujemy pacjentów do oddziałów zakaźnych w okolicznych szpitalach. W dużej mierze pełnimy zadania w stosunku do osób, które powinny być leczone na oddziale zakaźnym. Mamy sześć izolatek, w których mogą być leczeni pacjenci z chorobami zakaźnymi. Jeżeli będzie taka potrzeba jesteśmy w stanie stworzyć około 40 miejsc czyli dwa oddziały dla pacjentów zakaźnych – podkreśla  dyrektor szpitala.

O tym jak ważna jest rola dyspozytorów i operatorów numeru 112 w kontekście wystąpienia zagrożenia zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa mówił dyrektor SPPR w Krośnie Andrzej Jurczak. – Kładziemy bardzo duży nacisk na szczegółowy wywiad i  rozmowy z pacjentami, którzy do nas dzwonią.  Jeśli ktoś ma objawy charakterystyczne dla koronawirusa  powinien  skontaktować się telefonicznie z oddziałem zakaźnym. Jak na razie ze strony zgłaszających obserwujemy wyważony  spokój, nie ma paniki – podkreśla dyrektor SPPR.  Pogotowie wykonuje zadania ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą, czyli ratowania bezpośredniego zagrożenia życia w stanach nagłych. W sytuacjach, gdy mamy podejrzenie że przewozimy pacjenta z chorobą zakaźną, dezynfekujemy karetkę, własnymi środkami, które mamy zabezpieczone.  Codziennie otrzymuję raporty od  moich operatorów, jak do tej pory nie mieliśmy żadnego zgłoszenia dotyczącego podejrzenia zarażenia wirusem.

Zarówno Państwowa Straż Pożarna jak i Komenda Miejska Policji w Krośnie posiadają wytyczne resortowe w przypadku  wystąpienia zagrożenia korona wirusem. Strażacy i policjanci na co dzień podczas pełnienia służby stykają się z ludźmi, którzy mogą być potencjalnie zarażeni. Dlatego w obydwu jednostkach wprowadzono szczególne środki ostrożności. - Przede wszystkim  zwiększona higiena, dezynfekcja po każdej akcji przed wejściem do wozu bojowego i przed wejściem do jednostki – informuje komendant PSP Mariusz Bieńczak. Stosowne informacje zawierające procedury postępowania wysłano do wszystkich jednostek OSP. Z kolei  policjanci są szkoleni podczas codziennych odpraw.  - Wiedzą jak zachować się w danej sytuacji – twierdzi naczelnik prewencji KMP Daniel Lendzio. W komendzie prowadzona jest także akcja informacyjna.

Jak potwierdzili wójtowie i burmistrzowie  akcje informacyjne w gminach prowadzone są wśród mieszkańców oraz instytucji i placówek oświatowych na terenie gmin oraz szeroko pojęta profilaktyka zgodnie z zaleceniami Sanepidu oraz Wojewody Podkarpackiego. Samorządy na bieżąco monitorują sytuację, prowadzą spotkania z dyrektorami i kierownikami jednostek przekazując bieżące informacje i wytyczne odnośnie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Spotkanie zakończył starosta Jan Pelczar, który również przekazał informację na temat wprowadzonych odpowiednich procedur w budynku Starostwa Powiatowego. W łazienkach dostępne są pojemniki ze środkiem antyseptycznym, instrukcje mycia rąk, na każdym piętrze na tablicy ogłoszeń rozwieszone są plakaty informujące o tym jak postępować w przypadku wystąpienia pierwszych objawów. Informacje znajdują się także na stronie internetowej. Zachęcając do czytania informacji i komunikatów, które na bieżąco pojawiają się w mediach i na stronach internetowych oraz przestrzegania higieny.

źródło i foto: https://www.powiat.krosno.pl

 

  • zdjecie_1
  • zdjecie_2
  • zdjecie_3
  • zdjecie_4