Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym informuje, że Powiat Krośnieński przystępuje do uczestnictwa w programie pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków PFRON.

Osoby i jednostki oraz organizacje pozarządowe zainteresowane programem mogą składać wnioski w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 (pok. 111).

Szczegółowe informacje (procedury, zasady) wraz z wzorem wniosku zostały opublikowane na stronach internetowych PFRON: www.pfron.org.pl /O funduszu/ Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie/ Program wyrównywania różnic między regionami III.