Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w III pisemnym przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Krościenko Wyżne:

Samochód dostawczy marki IVECO model ML120E18 Euro Cargo MR’03 E3 12,0 t

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty