Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Gmina Krościenko Wyżne znalazła się w gronie niewielu jednostek samorządu terytorialnego, którym przyznano dofinansowanie na realizację programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

O środki na realizację usług asystenta w ramach Programu mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, które w ramach programu mogły otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji. Tak stało się w przypadku naszej gminy, której na realizację programu przyznano 112 tys. zł, co stanowi wspomniane 100% kosztów.

Pierwsza edycja Programu będzie realizowana do 31 grudnia 2020 roku.

Źródłem finansowania Programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) na realizację tego Programu przeznaczy w tym roku kwotę 30 mln zł, a w przyszłym - 50 mln zł.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.