Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych ostrzega:

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu,
spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich.
Lokalnie spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych - II-gi stopień zagrożenia.